Drawer

Top

A B C D E F

Header

A B C D E F

Breadcrumb

Showcase

A B C D E F

Utility

A B C D E F

Feature

A B C D E F

MainTop

A B C D E F

ExpandedTop

A B C D E F

Content Top

A B C

Mainbody

Content Bottom

A B C

Sidebar

A B C
 

MainBottom

A B C D E F

ExpandedBottom

A B C D E F

Extension

A B C D E F

FullWidth

Bottom

A B C D E F

Footer

A B C D E F

Copyright

A B C D E F

Debug

Analytics

 

پیش ساخته

اگر هیچ ماژولی در موقعیت تعریف نشود در آن ناحیه هیچ چیز قابل نمایش نخواهد  بود .

ویژگی

Non-Standard Elements
 

زبانه ی ویژگی ها دارای ماژول های مختلفی م یباشد که به صورت عمودی در زیر هم قرار گرفته اند و امکان فعال و غیر فعال کردن آنها در این زبانه وجود دارد .این ماژول ها عبارتند از :
دکمه ی صفحات اجتماعی ، تاریخ ُ اندازه ی فونت ها ، پنل ورود ، پنل پاپ آپ ، برند ، کپی رایت و.....

پوزیشن ها ی ضروری

زمانی وجود دارد که شما نمیخواهید یک ماژول در یک ستون از طرح بندی قالب وجود نداشته باشد مثلا یک ماژول در سمت چپ دارید و یک ماژول سمت راست و نمیخواهید دیگر ماژولی در این بین وجود داشته باشد .

این کار به راحتی از طریق پارامتر موقعیت ها گانتری قابل انجام است .و به شما اجازه ی تعریف تعداد سطر ها را م یدهد مثلا ۴ حتی اگر ۴ ماژول برا ی آن سطر منتشر نشوند.

راهنمای گانتری

برای پیکربندی قالب به مسیر   مدیریت جوملا → منوی افزونه ها → مدیریت قالب → jm-pingu, مراجعه کرده و تغییرات خود را اعمال نمایید..

image

سایز شبکه

برای پیکربندی قالب به مسیر   مدیریت جوملا → منوی افزونه ها → مدیریت قالب → jm-pingu, مراجعه کرده و تغییرات خود را اعمال نمایید.

بدنه ی اصلی / چیدمان نوار

از مسیر روبرو اقدام کنید مدیریت سایت → منو افزونه ها → مدیریت قالب ها → jm_pingo آنگاه به سربرگ Layouts بروید و مقدار Mainbody/Sidebar را تنظیم کنید

image
image
image
 

 

توجه داشته باشید اگر ماژولی به این موقعیت اختصاص نیابد بدنه اصلی تمام عرض صفحه را خواهد گرفت.

Sidebar
A
Mainbody
Sidebar
B C
 
Sidebar
A B
Mainbody
Sidebar
C
 
 
Sidebar
A B C
Mainbody
 
Mainbody
Sidebar
A
 
 
Mainbody
Sidebar
A B
 
Mainbody
Sidebar
A B C
 
 
Sidebar
A
Mainbody
 
Sidebar
A B
Mainbody