Position: debug [ Style: none outline]
debug
Position: topheader [ Style: ytmod outline]
Position: slideshow [ Style: ytmod outline]
Position: slideshow [ Style: ytmod outline]
show
pichak
Position: top1 [ Style: ytmod outline]

خوش آمدیدلوکس و حرفه ای

تعطیلات خود را با پیچک خاص و شیک بگذرانید .تعطیلاتی فراموش نشدنی و تکرار نشدنی با گردشگری پیچک

Position: top2 [ Style: ytmod outline]

خدمات پیچکخدمات ویژه و خاص با گردشگری پیچک

قالب فارسی جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...
افزونه های فارسی جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...
هاست ویژه جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...
طراحی قالب های جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...
طراحی افزونه جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...
ترجمه قالب های جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...
ترجمه افزونه های جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...
انجمن جوملا
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و ...

Position: top3 [ Style: ytmod outline]

چه خبر؟برنامه های جدید سایت پیچک

cache/resized/9c9657caeb3a8e6a01a80bec53972cc6.jpg
 12 دی
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
ارسال توسط : user
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
12 دی 1394
cache/resized/68a30eac4b3663dc6f152b335a9f03e9.jpg
 12 دی
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
ارسال توسط : user
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
12 دی 1394
cache/resized/354d378bd2cb74d0aeada3ff72bd044d.jpg
 12 دی
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
ارسال توسط : user
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
12 دی 1394
cache/resized/28d6c685d9a73b8736278c7e4e0f001a.jpg
 12 دی
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
ارسال توسط : user
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل ...
12 دی 1394

Position: middle1 [ Style: ytmod outline]

رستورانانتخاب بهترین رستوران ها برای مسافرین

این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.

ارسال توسط : user
Position: middle1 [ Style: ytmod outline]

سفرانتخاب بهترین هتل ها و اتاق ها در سفر

این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.

ارسال توسط : user
Position: middle2 [ Style: ytmod outline]

گالری تصاویرمشاهده ی تصاویز زیبا از پیچک

Position: middle2 [ Style: ytmod outline]
 • محبوب ترین ها
 • پر بازدیدها
 • نظرات
Position: tool_bottom [ Style: none outline]
cache/resized/3c91fa536ded192170971225850c5fe0.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/356fffd14efb5f7bd6edfed43f285782.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/ffdd32c0b824c58313e4ae8e7d94504e.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/6fa83ee6cd3b64928d0a69ec642c72dc.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/b71d2f1a6ab3386d9c084e44c7023921.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/6badc9a48414af4b65e461b68549b098.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/03659b7901a47fd67daaa594cd6e6676.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/3dda03796153acc2d290e65f13944daf.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
cache/resized/dc70c60f60d798e0a0e9e6d931e2636a.jpg
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن ...
 • هتل ۳ ستاره
  هتل ۳ ستاره
  این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف…
  Details
 • رستوران های دریایی
  رستوران های دریایی
  این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف…
  Details
 • هتل های ۵ ستاره سیدنی
  هتل های ۵ ستاره سیدنی
  این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف…
  Details
Position: bottom1 [ Style: ytmod outline]

قیمت ها

پکیج هتل ها

 • نوع اتاق ها

  این یک متن نمونه است .

 • چند تخته

  این یک متن نمونه است .

 • وسیله ی سفر

  این یک متن نمونه است .

 • زمان اقامت

  این یک متن نمونه است .

۵

$۲۰۰

 • ویژه

  این یک متن نمونه است .

 • این یک متن نمونه است .
 • این یک متن نمونه است .
 • ۳روز و ۲ شب

  دو هفته تخفیف ۱۵٪

۴

$۱۰۰

 • دوخوابه

  این یک متن نمونه است .

 • این یک متن نمونه است .
 • این یک متن نمونه است .
 • ۲ روز و ۱ شب

  دوهته تخفیف ۱۰٪

۳

$۵۰

 • یک خوابه

  این یک متن نمونه است .

 • این یک متن نمونه است .
 • این یک متن نمونه است .
 • ۱روز و ۱ شب

  دو هفته تخفیف ۵٪

Position: bottom2 [ Style: ytmod outline]

پرسنلاعضای سایت پیچک

cache/resized/2850af86f3c2cc46ba8f0ec8223cfb09.jpg
معاون
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از ...
cache/resized/d7cced24bc2996ae1bb63c26bf2e7d05.jpg
مدیریت
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از ...
cache/resized/9dc9ffe1ff65e84a3b389832a15b19db.jpg
طراح سایت
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از ...
cache/resized/38bbb81421a1da41fc305751af076345.jpg
مدیر برنامه ریزی
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از ...
Position: bottom2 [ Style: ytmod outline]
Position: bottom3 [ Style: ytmod outline]
Position: footer1 [ Style: ytmod outline]

پیچک

قالب پیچک (JM Pichak) ترجمه و پشتیبانی توسط شرکت جومی

(کپی رایت تمام قالب ها بدون هزینه و توسط خود مشتریان قابل ویرایش می باشد)

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه