0 بازدید
بازدید

کارگردان: مایکل مان

نویسنده: مایکل مان

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
2 بازدید
2 بازدید

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

نویسنده: کوئنتین تارانتینو

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
2 بازدید
2 بازدید

کارگردان: ران هاوارد

نویسنده: ران هاوارد

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
1 بازدید
1 بازدید

کارگردان: مایکل مان

نویسنده: مایکل مان

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
4 بازدید
4 بازدید
این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید . این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی ...
2 بازدید
2 بازدید

کارگردان: ریدلی اسکات

نویسنده: ریدلی اسکات

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید . این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی ...
1 بازدید
1 بازدید

کارگردان: مایکل مان

نویسنده: مایکل مان

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
1 بازدید
1 بازدید

کارگردان: مایکل مان

نویسنده: مایکل مان

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید . این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی ...
2 بازدید
2 بازدید

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

نویسنده: کوئنتین تارانتینو

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
2 بازدید
2 بازدید

کارگردان: ریدلی اسکات

نویسنده: ریدلی اسکات

بازیگران: نمونه ، نمونه

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید . این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی ...

اخبار فیلم

منتشر شده در : 20 مهر 1394

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

0 نظر بازدید ها: 1215
 • رتبه فیلم
 • نظرات
 • پیشنهاد شده
 • تئاتر دریای هیولاها 20مهر تئاتر دریای هیولاها منتشر شده در :20 مهر 1394
  این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
  بازدید : 1215 مرتبه جزیئات
 • فیلم 007 20مهر فیلم 007 منتشر شده در :20 مهر 1394
  این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
  بازدید : 273 مرتبه جزیئات
 • فیلم جدید تام کروز 20مهر فیلم جدید تام کروز منتشر شده در :20 مهر 1394
  این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .
  بازدید : 260 مرتبه جزیئات

تریلر جدید

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می ...
این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می ...
این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می ...

شرکت جومی (Joomi.ir) با هدف ارائه خدمات مناسب در زمینه جوملا در اردیبشت ماه سال ۱۳۹‍‍۱ تاسیس شد.
سایت جومی ارائه کننده ی خدمات جوملا اعم از قالب های فارسی جوملا ، افزونه های فارسی جوملا ، هاست ویژه جوملا ، قالب های رایگان جوملاو....

گروه فناوری و اطلاعات جومی ارائه کننده بهترین خدمات جوملا

ارسال خبرنامه

تنظیمات قالب

رنگ

For each color, the params below will give default values
Oranges Blue Red Green Yellow Cyan

بدنه

Background Color
Text Color
حالت های چیدمان
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
فونت بدنه
نوشتاری