سایت جومی

گروه فناوری اطلاعات جومی ارائه کننده ی خدمات جوملا اعم از قالب فارسی جوملا ، افزونه فارسی جوملا ، هاست ویژه جوملا و ....

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد . شما می توانید این متون را از طریق مراجعه به کنترل پنل جوملا ویرایش و یا حذف نمایید .

استفاده از دستورالعمل ها

منوی افزونه ها / مدیریت ماژول ها / ماژولی تحت عنوان گالری تصاویر

  • بارگزاری جی کوئری: فعال سازی جی کوئری و یا غیر فعال کردن آن .
  • پوشه: تصاویر را در یک پوشه ذخیره کرده و سپس در ماژول گالری مسیر دهی نمایید ..
  • واردکردن اطلاعات: درج مطلب برای تصاویری که نیاز به توضیحات دارند . شما می توانید تصاویر را بدون درج مطلب نمایش دهید.
  • تصاویر تصادفی: انتخاب تصاویر تصادفی به صورت مرتب یا نامرتب
  • تایمر: می توانید مدت زمان نمایش هر تصویر را افزایش دهید . زمان براساس میلیون ثانیه است.
  • اسلاید خودکار: فعال سازی یا غیر فعال کردن گزینه ی نمایش خوکار اسلایدر
  • رنگ گالری: وارد کردم رنگ گالری تصاویر.
  • فعال کردن حاشیه مرزی: رنگ حاشیه دور تصویر
  • رنگ پس زمنیه متن توضیجات: انتخاب رنگ به دلخواه شما.
  • رنگ متن توضیجات: انتخاب رنگ به دلخواه شما.

پخش ویدئو در قالب دیبا

این یک ویدئو نمونه برای قالب دیبا می باشد برای نمایش عملکرد قالب دیبا .

سرمایه گذاران سایت دیبا

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .شما می توانید این متون را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید .

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5