خطا
 • "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "تهران" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

  "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

  "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

پروانه نمایش چهار فیلم صادر شد

پروانه نمایش چهار فیلم صادر شد

پروانه نمایش چهار فیلم «استرداد»، «بشارت...»، «فرزند چهارم» و «اشیاء ...» در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش صادر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فیلم  سینمایی «  استرداد » به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی محسن آقا علی اکبری،«  اشیا از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیکترند» به کارگردانی  نرگس آبیار و تهیه کنندگی ابوذر پور محمدی و  محمد حسین قاسمی ، «  فرزند چهارم » به کارگردانی و تهیه کنندگی وحید موسائیان و«  بشارت به شهروند هزاره سوم » به کارگردانی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی علی لدنی عناوین پروژه هایی است که از این شورا پروانه نمایش دریافت کرده اند.

بنابراین گزارش، پروانه نمایش چهار فیلم در جلسه روز 2 اردیبهشت ماه صادر شد.