خطا
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "تهران" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

ثبت ۱۴۰ هزار ترخیص کالا از گمرک در سال ۹۰

13910705000223 PhotoA
مرکز آمار اعلام کرد
ثبت ۱۴۰ هزار ترخیص کالا از گمرک در سال ۹۰

گزارش مرکز آمار از تعداد موسسات ترخیص کالای کشور در سال 90 نشان می‌دهد، در این دوره 789 کارگاه در کل کشور به فعالیت ترخیص کالا مشغول بود‌ه‌اند و در سال مورد نظر، 140 هزار مورد کالا از طریق آنها ترخیص شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از موسسات ترخیص کالا، در مرداد ماه 1391 توسط مرکز آمار ایران، به صورت آمارگیری تمام‌شماری، با هدف تامین داده‌های مورد نیاز برای تهیه حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال 1390 بخش حمل و نقل در فعالیت مربوط به این کارگاه‌ها، طراحی و اجرا شد.

اندازه نمونه این طرح 1404 و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت مراجعه حضوری و با استفاده از پرسش‌نامه بوده است و تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه آماری در سال 1390 نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در سال 1390 تعداد 789 کارگاه در کل کشور به فعالیت ترخیص کالا مشغول بوده‌اند که از این تعداد 55 درصد ملکی، 20 درصد اجاره‌ای و 27 درصد سرقفلی و مابقی اظهار نشده بوده است.

در سال 1390 موسسات ترخیص کالا، حدود 140.4 هزار مورد ترخیص کالا داشته‌اند و مقدار کالای ترخیص شده آنها حدود 6.9 میلیون تن بوده، به این ترتیب برای هر کارگاه در هر مورد ترخیص کالا، به طور متوسط حدود 49.7 تن کالا ترخیص شده است.

تعداد کارکنان موسسات ترخیص کالا، 2914 نفر بوده است که از این تعداد 72 درصد کارکن مزد و حقوق بگیر و 28 درصد کارکن بدون مزد و حقوق بوده‌اند، به این ترتیب به طور متوسط در هر یک از این کارگاه‌ها 3.7 نفر مشغول کار بوده‌اند.

جبران خدمات کارکنان (شامل حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌ها به کارکنان مزد و حقوق بگیر) 135.6 میلیارد ریال بوده است که نشان می‌دهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق بگیر این کارگاه ها به طور متوسط 5.4 میلیون ریال است.

ارزش مصارف واسطه موسسات ترخیص کالا در دوره مورد بررسی 47.7 میلیارد ریال بوده که از این رقم 6.3 درصد مربوط به نوشت افزار، کاغذ و فرم‌های چاپی، روزنامه و نشریات و لوازم بسته‌بندی، 9.7 درصد مربوط به آب، برق و گاز طبیعی، 4.4 درصد مربوط به سایر سوخت ها، 14.2 درصد مربوط به هزینه حمل و نقل و ارتباطات، 26 درصد مربوط به اجاره ساختمان، 5.5  درصد مربوط به تعمیرات جزئی اموال سرمایه ای و 33.9 درصد مربوط به سیار مصارف واسطه بوده است.

ارزش ستانده‌های موسسات ترخیص کالا در دوره مورد بررسی، حدود 617.8 میلیارد ریال بوده است که از این رقم 95.8 درصد مربوط به کارمزد دریافتی بابت ترخیص کالا و 4.2 درصد مربوط به سایر ستانده ‌ها است.

طبق اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره مورد بررسی ارزش افزوده موسسات ترخیص کالا، 570.1 میلیارد ریال است که نسبت به آمارگیری قبل 1.9 برابر شده است.

این گزارش می‌افزاید: در سال 90 استان تهران با 302 موسسه ترخیص کالا بیشترین تعداد را در سراسر کشور داشته و استان سمنان با 3 موسسه کمترین تعداد را به نام خود ثبت کرده است.